Kontakt


Klicka här för att komma till ett kontaktformulär.

Data, fiber & Tele:

Kommunikation är en mycket viktig del om inte oumbärligt oavsett vilken verksamhet ni bedriver. Allt större krav ställs på nåbarhet där många gånger överföringshastigheten är en viktig faktor. En mycket viktig del i detta är ett väl fungerande datanät.

Vi utför installation och service av både fibernät, kopparnät och telenät.
Vi är certifierade CAT6 och fiber.
Hör av er för pris och offert.

Klicka på bilderna för förstoring.

Installation projektor Installation projektor

Konferans och projektorer:

En tjänst för dig som saknar tid, inte har rätt verktyg eller helt enkelt inte anser att du har rätt kunskaper, för att installera en projektorlösning. Installationen avser allt d.v.s. montering, installation och driftsättning av valt system. Allt från enkla lösningar med en projektor med tillhörande duk, till el-styrda dukar och högtalar system. Installation av bordslösningar, dolda kablar och kabelupphängning. Samarbetar med Koneo.

Klicka på bilderna för förstoring.

Installation projektor Installation projektor
Hål

El:

Vi utför enklare el-instllationer d.v.s. om det behövs något extra eluttag eller behövs ström till en projektor eller ett datanät.

Klicka på bilderna för förstoring.

Installation projektor Installation projektor

Brandlarm:

En brandincident på ett företag är det mest alvarliga som kan drabba er verksamhet. Ett brandlarm som upptäcker branden på ett tidigt stadium är därför oerhört viktigt. Driftsäkerheten är naturligtvis av största betydelse. En välfungerande anläggning måste vara rätt projekterad, installerad och underhållen.

Det lägger ett stort ansvar på installatören och följaktigen ställs det stora krav på vem som får lov att installera en godkänd brandlarmanläggning. Vi har den kompetens som krävs för att projektera och installera en godkänd brandlarms anläggningför, såväl för det lilla kontoret som den större industrin.

Kablar Kablar

Inbrottslarm:

Inbrottslarmets största uppgift är att fungera preventivt. Skulle det ändå bli ett inbrott krävs att driftsäkerheten är tillförlitlig. Då är larmets uppgift att förhindra angrepp samt att väktare och polis tillkallas.

Kablar Kablar